Một số main xác mới về lấy linh kiện ,  anh em mua lẻ linh kiện vui lòng gọi số 0931.785.785 , anh em lấy số lượng , anh em ở tỉnh xa đặt hàng vui lòng gọi số 0945.143.143 để có giá tốt nhất

Main xác 6s lấy tất cả ic trừ pda + ic nguồn ( wifi,ổ cứng,trung tần,usb u2 )

Một số main xác mới về lấy linh kiện

Main xác 6 lấy tất cả ic trừ hdd ( flash A8,wifi,ic nguồn,usb u2,ic cảm ứng,ic audio,trung tần )

Một số main xác mới về lấy linh kiện

Main xác mini 1 lấy ic nguồn wifi socket cảm ứng ic đèn

Một số main xác mới về lấy linh kiện

Main xác ipad air 2 lấy cặp cảm ứng đèn diot

Một số main xác mới về lấy linh kiện

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.